AKUSTIČNI PLAFONI | Srbija

Armstrong - On-line alati

Preuzmite Estimate. Ovaj softver može biti od pomoći izvođačima u projektovanju i planiranju ugradnje spuštenih plafona. Takođe, uz pomoć softvera može se izračunati i približna količina materijala za naručivanje.
 
Da biste preuzeli najnoviju verziju softvera kliknite na donji link:
Ceiling Estimate 2017, estimate.exe (12.1 MB) Nova
Preuzmite uputstvo za upotrebu (PDF 883 KB)
 
ŠTA JE CEILING ESTIMATE?
Program osmišljen da:
Izračunava količinu komponenti neophodnih za ugradnju spuštenog plafona na bazi
   unetih podataka o projektu.
Pravi specifikaciju za željeni tip plafona.
Daje procenu akustičkih svojstava za različite tipove ploča.
 
BITNA NAPOMENA:
Molimo nove korisnike da kontaktiraju Armstrong radi registracije preuzetog programa.
Imajte na umu da program nećete moći da koristite dok ne obavite registraciju.
 
Preuzimanje tenderskih opisa / specifikacija.
Svi važeći i detaljni tenderski opisi za spuštene plafone na jednom mestu u excel formatu. Da biste preuzeli opise, kliknite ovde. Zipovan folder sačuvajte i sadržaj ekstraktujte na vaš hard disk. Startujte dokument "SADRŽAJ". Iz priložene liste odaberite željeni tip spuštenog plafona a zatim pratite link u nazivu sistema. Tekst specifikacija se dalje može kopirati i prilagođavati u skladu sa zahtevima projekta.
 
Za više informacija, molimo Vas da se obratite na broj telefona: 381 (0)63 25 77 28
 

Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite